Privacy statement

De Privacy policy is van toepassing op alle bezoekers/deelnemers van www.fickfreund.net.

1. Beheer

De website www.fickfreund.net valt onder het beheer van van Next Step Media B.V, Hierna te noemen: “Next Step Media”. Deze organisatie is ook verantwoordelijk voor het vastleggen en het verwerken van de door u verstrekte en gebruikte gegevens.

2. Doel gegevensregistratie

Next Step Media verwerkt de persoonsgegevens die door u zijn verstrekt voor de volgende doeleinden:

3. Gegevensverstrekking aan derden

Het is mogelijk dat Next Step Media derden inschakelt in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Indien deze partij(en) daarbij beschikking krijgen over uw persoonsgegevens, zullen zij deze alleen verwerken ten behoeve van Next Step Media. Uw gegevens (anders dan de gegevens die deel uitmaken van uw profiel en contactgegevens) zullen zonder uw toestemming niet worden verstrekt aan derden, tenzij Next Step Media gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

4. Beveiliging gegevens

Next Step Media draagt er zorg voor dat de door haar geregistreerde persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in een database, die uitsluitend toegankelijk is voor personen voor wie dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Next Step Media spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Next Step Media is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden dan wel onrechtmatig verkregen toegang tot bestanden

5. Overdracht activiteiten

Indien de activiteiten van Next Step Media of onderdelen daarvan aangekocht worden door of fuseren met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

6. Wijzigingen

Next Step Media heeft het recht dit Privacy statement eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om met enige regelmaat onze privacy statement te raadplegen.